เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,181.681,181.681,181.681,317.371,203.491,628.64-11.48 %-1.85 %-37.82 %
ตุลาคม1,181.681,143.651,181.681,415.741,680.133,880.28-19.81 %-46.91 %-228.37 %
พฤศจิกายน1,181.681,143.651,181.681,046.941,520.681,935.5311.40 %-32.97 %-63.79 %
ธันวาคม1,162.661,143.651,181.681,832.491,549.682,247.02-57.61 %-35.50 %-90.15 %
มกราคม1,181.681,143.651,181.681,564.171,468.821,983.70-32.37 %-28.43 %-67.87 %
กุมภาพันธ์1,181.681,143.651,181.681,517.061,425.001,983.70-28.38 %-24.60 %-67.87 %
มีนาคม1,200.701,143.651,181.681,452.291,653.452,123.88-20.95 %-44.58 %-79.73 %
เมษายน1,200.701,143.651,181.681,593.421,331.161,324.68-32.71 %-16.40 %-12.10 %
พฤษภาคม1,200.701,143.651,162.661,801.091,628.911,370.00-50.00 %-42.43 %-17.83 %
มิถุนายน1,219.711,143.651,162.661,577.291,609.631,312.24-29.32 %-40.75 %-12.86 %
กรกฎาคม1,219.711,143.651,162.661,747.331,657.231,330.66-43.26 %-44.91 %-14.45 %
สิงหาคม1,219.711,143.651,162.661,724.791,786.081,535.74-41.41 %-56.17 %-32.09 %
รวม 6 เดือน7,071.066,899.937,090.088,693.768,847.8113,658.86-22.95 %-28.23 %-92.65 %
รวม 12 เดือน14,332.2913,761.8314,104.0818,589.9718,514.2622,656.07-29.71 %-34.53 %-60.63 %