เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน81.0581.0581.05238.16426.1395.00-193.84 %-425.76 %-17.21 %
ตุลาคม81.0581.0581.05282.15110.13134.38-248.12 %-35.88 %-65.80 %
พฤศจิกายน81.0581.0581.05207.31136.07229.06-155.78 %-67.88 %-182.62 %
ธันวาคม81.0581.0581.05415.58159.81187.77-412.74 %-97.17 %-131.67 %
มกราคม81.0581.0581.05225.12226.69234.07-177.76 %-179.69 %-188.80 %
กุมภาพันธ์81.0581.0584.62218.50247.6276.21-169.59 %-205.51 %9.94 %
มีนาคม81.0581.0584.62237.50139.9476.00-193.03 %-72.65 %10.19 %
เมษายน81.0581.0584.62223.33142.6566.50-175.54 %-76.00 %21.41 %
พฤษภาคม81.0581.0584.62243.3696.0166.50-200.26 %-18.45 %21.41 %
มิถุนายน81.0581.0584.62495.76128.6366.50-511.67 %-58.70 %21.41 %
กรกฎาคม81.0581.0584.62271.9495.0066.50-235.52 %-17.21 %21.41 %
สิงหาคม81.0581.0584.62304.4495.0075.05-275.62 %-17.21 %11.31 %
รวม 6 เดือน486.30486.30489.871,586.811,306.45956.49-226.30 %-168.65 %-95.25 %
รวม 12 เดือน972.60972.60997.593,363.132,003.671,373.54-245.79 %-106.01 %-37.69 %