เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน412.98
ตุลาคม386.56
พฤศจิกายน384.91
ธันวาคม470.83
มกราคม425.23
กุมภาพันธ์398.46
มีนาคม445.02
เมษายน465.48
พฤษภาคม412.23
มิถุนายน533.59
กรกฎาคม429.98
สิงหาคม565.10
รวม 6 เดือน2,478.98
รวม 12 เดือน5,330.37