เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน983.24983.24307.470.9599.90 %
ตุลาคม983.241,135.37546.66431.11258.0744.40 %77.27 %
พฤศจิกายน983.241,135.37565.56389.94411.5242.48 %63.75 %
ธันวาคม983.241,135.37520.55503.59623.2647.06 %45.11 %
มกราคม1,173.401,135.37692.71265.79420.3840.97 %62.97 %
กุมภาพันธ์1,173.401,135.37457.52502.280.9561.01 %99.92 %
มีนาคม1,173.401,135.37294.94380.76771.5674.86 %32.04 %
เมษายน983.241,135.37390.80113.97411.7560.25 %63.73 %
พฤษภาคม983.241,135.37408.970.9558.41 %99.92 %
มิถุนายน983.241,135.37428.60171.00273.2756.41 %75.93 %
กรกฎาคม888.161,135.37384.730.9556.68 %99.92 %
สิงหาคม888.161,135.37453.3676.370.9548.96 %99.92 %
รวม 6 เดือน6,279.766,660.092,400.181,715.1374.25 %
รวม 12 เดือน12,179.2013,472.313,174.5676.44 %