เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน290.23
ตุลาคม741.00402.75714.13
พฤศจิกายน906.67504.06624.52
ธันวาคม707.81472.56756.47
มกราคม819.04470.93408.98
กุมภาพันธ์567.08575.86345.49
มีนาคม801.54537.79239.88
เมษายน595.25871.29390.03
พฤษภาคม615.59670.99438.50
มิถุนายน572.43750.36219.93
กรกฎาคม557.65841.15372.11
สิงหาคม350.10279.55
รวม 6 เดือน4,031.83
รวม 12 เดือน7,524.40