เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน427.62332.54370.57465.50572.85624.15-8.86 %-72.26 %-68.43 %
ตุลาคม389.59389.59408.60707.75380.632,350.60-81.67 %2.30 %-475.28 %
พฤศจิกายน503.68427.62427.62626.05449.30355.30-24.30 %-5.07 %16.91 %
ธันวาคม541.72370.57465.65415.15531.601,746.0323.36 %-43.45 %-274.97 %
มกราคม579.75465.65522.70476.90477.771,194.1417.74 %-2.60 %-128.46 %
กุมภาพันธ์598.76446.64389.59352.45517.75457.7541.14 %-15.92 %-17.50 %
มีนาคม541.72389.59446.64608.95647.07636.50-12.41 %-66.09 %-42.51 %
เมษายน579.75446.64503.68416.10703.95570.0028.23 %-57.61 %-13.17 %
พฤษภาคม636.80503.68389.59586.38779.95883.507.92 %-54.85 %-126.78 %
มิถุนายน655.81427.62427.62521.16866.40823.2420.53 %-102.61 %-92.52 %
กรกฎาคม579.75389.59408.60428.92827.45978.6526.02 %-112.39 %-139.51 %
สิงหาคม617.78617.78427.62513.53864.50847.2516.88 %-39.94 %-98.13 %
รวม 6 เดือน3,041.122,432.612,584.733,043.802,929.906,727.97-0.09 %-20.44 %-160.30 %
รวม 12 เดือน6,652.735,207.515,188.486,118.837,619.2311,467.118.03 %-46.31 %-121.01 %