เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน876.38594.1432.21 %
ตุลาคม876.38873.50650.430.33 %
พฤศจิกายน876.38925.66681.20-5.62 %
ธันวาคม876.38679.72454.8022.44 %
มกราคม876.38854.32500.842.52 %
กุมภาพันธ์876.38791.33533.919.70 %
มีนาคม876.38753.3914.03 %
เมษายน876.38762.3313.01 %
พฤษภาคม876.38802.608.42 %
มิถุนายน876.38873.720.30 %
กรกฎาคม876.38692.4520.99 %
สิงหาคม876.38
รวม 6 เดือน5,258.284,718.6710.26 %
รวม 12 เดือน10,516.56