เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน735.14735.14735.14955.09203.30218.50-29.92 %72.35 %70.28 %
ตุลาคม735.14735.141,153.49657.40218.50228.0010.57 %70.28 %80.23 %
พฤศจิกายน735.14735.141,153.49657.40228.00237.5010.57 %68.99 %79.41 %
ธันวาคม735.14735.141,153.49339.15228.00247.0053.87 %68.99 %78.59 %
มกราคม735.14735.141,153.49339.15209.00237.5053.87 %71.57 %79.41 %
กุมภาพันธ์735.14735.141,153.49339.15190.00209.0053.87 %74.15 %81.88 %
มีนาคม735.14735.141,153.49339.15237.50237.5053.87 %67.69 %79.41 %
เมษายน735.14735.141,153.49203.30209.00251.7572.35 %71.57 %78.17 %
พฤษภาคม735.14735.141,153.49203.30237.50247.0072.35 %67.69 %78.59 %
มิถุนายน735.14944.311,153.49203.30237.50251.7572.35 %74.85 %78.17 %
กรกฎาคม735.14944.311,153.49203.30237.50232.7572.35 %74.85 %79.82 %
สิงหาคม735.14944.311,153.49203.30237.50228.0072.35 %74.85 %80.23 %
รวม 6 เดือน4,410.844,410.846,502.593,287.341,276.801,377.5025.47 %71.05 %78.82 %
รวม 12 เดือน8,821.689,449.1913,423.534,642.992,673.302,826.2547.37 %71.71 %78.95 %