เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,432.17413.20
ตุลาคม1,432.17595.13413.2071.15 %
พฤศจิกายน1,432.17703.27413.2071.15 %
ธันวาคม1,432.17659.21413.2071.15 %
มกราคม1,432.17386.98413.2071.15 %
กุมภาพันธ์1,432.17709.75413.2071.15 %
มีนาคม1,432.17646.04413.2071.15 %
เมษายน1,432.17422.27413.2071.15 %
พฤษภาคม1,432.17373.47413.2071.15 %
มิถุนายน1,432.17452.48413.2071.15 %
กรกฎาคม1,432.17552.54413.2071.15 %
สิงหาคม1,432.17413.20413.2071.15 %
รวม 6 เดือน8,593.023,467.55
รวม 12 เดือน17,186.046,327.55