เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน603.75603.75888.99340.10233.7343.67 %73.71 %
ตุลาคม565.72603.75888.99299.79326.614,766.3547.01 %45.90 %-436.15 %
พฤศจิกายน565.72603.75888.99331.27278.356,822.4341.44 %53.90 %-667.44 %
ธันวาคม565.72603.75888.994,474.21360.5011,280.38-690.89 %40.29 %-1,168.90 %
มกราคม641.78603.75888.99239.58328.25225.5462.67 %45.63 %74.63 %
กุมภาพันธ์679.81622.76888.99291.93334.95368.1857.06 %46.22 %58.58 %
มีนาคม679.81603.75888.99410.20384.25298.0539.66 %36.36 %66.47 %
เมษายน679.81755.88888.99317.42340.01227.9053.31 %55.02 %74.36 %
พฤษภาคม698.83774.89888.99420.17289.73420.6339.88 %62.61 %52.68 %
มิถุนายน641.78888.99888.99429.71366.96340.2733.04 %58.72 %61.72 %
กรกฎาคม698.83927.02888.99247.29340.01307.2764.61 %63.32 %65.44 %
สิงหาคม660.80946.04888.99448.89466.63575.8432.07 %50.68 %35.23 %
รวม 6 เดือน3,622.503,641.515,333.945,976.8823,696.61-64.99 %-344.26 %
รวม 12 เดือน7,682.368,538.0810,667.888,250.5625,866.57-7.40 %-142.47 %