เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน909.49928.501,137.68545.14445.1440.06 %60.87 %
ตุลาคม909.49928.501,137.68158.09551.66445.1482.62 %40.59 %60.87 %
พฤศจิกายน966.53909.491,137.68552.91538.71195.3242.79 %40.77 %82.83 %
ธันวาคม985.55909.491,137.68640.94642.68447.9634.97 %29.34 %60.62 %
มกราคม985.55985.551,137.68630.05622.80263.4036.07 %36.81 %76.85 %
กุมภาพันธ์985.55909.491,137.68570.85436.95249.9842.08 %51.96 %78.03 %
มีนาคม985.55909.491,137.68585.10535.71261.1740.63 %41.10 %77.04 %
เมษายน1,004.57909.491,156.69548.77785.75231.9045.37 %13.61 %79.95 %
พฤษภาคม985.55909.491,156.69337.82690.76259.4365.72 %24.05 %77.57 %
มิถุนายน985.55928.501,156.69506.90690.76297.5548.57 %25.60 %74.28 %
กรกฎาคม966.53928.501,156.69603.53690.76311.7337.56 %25.60 %73.05 %
สิงหาคม966.53928.501,156.69657.06690.76369.8332.02 %25.60 %68.03 %
รวม 6 เดือน5,742.165,571.026,826.083,097.972,046.9546.05 %70.01 %
รวม 12 เดือน11,636.4411,084.9913,747.216,337.143,778.5745.54 %72.51 %