เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม418.00752.30
พฤศจิกายน418.00823.03
ธันวาคม418.001,027.04
มกราคม418.00504.84
กุมภาพันธ์418.00421.13
มีนาคม418.00516.68
เมษายน418.00705.29
พฤษภาคม418.00335.71
มิถุนายน418.00335.71
กรกฎาคม418.00324.43
สิงหาคม418.00693.67
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน