เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,011.852,011.85
ตุลาคม2,011.852,011.85585.9970.87 %
พฤศจิกายน2,011.852,011.85937.2753.41 %
ธันวาคม2,011.852,011.851,161.6742.26 %
มกราคม2,011.852,011.851,133.1443.68 %
กุมภาพันธ์2,011.852,011.85859.3557.29 %
มีนาคม2,011.852,011.851,217.3539.49 %
เมษายน2,011.85
พฤษภาคม2,011.85
มิถุนายน2,011.85
กรกฎาคม2,011.85
สิงหาคม2,011.85
รวม 6 เดือน12,071.1012,071.10
รวม 12 เดือน24,142.20