เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,060.562,146.512,078.32962.051,177.05724.8553.31 %45.16 %65.12 %
ตุลาคม2,027.902,146.512,060.561,102.90583.72595.6545.61 %72.81 %71.09 %
พฤศจิกายน2,093.212,146.512,045.67969.71855.00725.8053.67 %60.17 %64.52 %
ธันวาคม1,995.252,030.782,045.671,324.06861.50735.3033.64 %57.58 %64.06 %
มกราคม2,125.872,143.632,010.131,289.65893.95771.4039.34 %58.30 %61.62 %
กุมภาพันธ์2,027.902,045.671,977.48876.05949.00809.4056.80 %53.61 %59.07 %
มีนาคม2,093.212,179.172,108.10844.50737.05595.3259.66 %66.18 %71.76 %
เมษายน2,048.552,164.281,944.82966.15559.50562.5752.84 %74.15 %71.07 %
พฤษภาคม2,146.512,066.311,995.251,032.65457.90548.1551.89 %77.84 %72.53 %
มิถุนายน2,113.862,164.282,093.211,120.05790.40514.9047.01 %63.48 %75.40 %
กรกฎาคม2,113.862,131.622,060.561,020.60915.80619.4051.72 %57.04 %69.94 %
สิงหาคม2,146.512,131.622,110.98997.50688.75429.4053.53 %67.69 %79.66 %
รวม 6 เดือน12,330.6912,659.6112,217.836,524.435,320.224,362.4047.09 %57.97 %64.29 %
รวม 12 เดือน24,993.1925,496.8924,530.7512,505.889,469.627,632.1449.96 %62.86 %68.89 %