เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,026.601,026.601,026.60
ตุลาคม1,121.681,121.681,121.68
พฤศจิกายน1,121.681,121.681,121.68346.0069.15 %
ธันวาคม1,026.601,026.601,026.60704.2931.40 %
มกราคม1,216.761,216.761,216.76513.0957.83 %
กุมภาพันธ์1,216.761,216.761,216.76549.4054.85 %
มีนาคม1,216.761,216.761,216.76580.6952.28 %
เมษายน1,064.631,102.661,102.66171.0083.94 %
พฤษภาคม1,064.631,121.681,121.680.9599.91 %
มิถุนายน1,140.691,292.821,292.82375.0967.12 %
กรกฎาคม1,140.691,064.63409.1864.13 %
สิงหาคม1,140.691,140.69512.5155.07 %
รวม 6 เดือน6,730.086,730.086,730.08
รวม 12 เดือน13,498.1713,669.32