เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน821.14821.14560.5031.74 %
ตุลาคม821.14821.14522.5036.37 %
พฤศจิกายน821.14821.14551.0032.90 %
ธันวาคม821.14821.14522.5036.37 %
มกราคม821.14821.14494.0039.84 %
กุมภาพันธ์821.14821.14617.50532.0024.80 %35.21 %
มีนาคม821.14821.14589.00503.5028.27 %38.68 %
เมษายน821.14821.14589.00560.5028.27 %31.74 %
พฤษภาคม821.14821.14617.50570.0024.80 %30.58 %
มิถุนายน1,030.32821.14598.50513.0041.91 %37.53 %
กรกฎาคม1,030.32821.14570.00589.0044.68 %28.27 %
สิงหาคม821.14579.50570.0030.58 %
รวม 6 เดือน4,926.844,926.843,182.5035.40 %
รวม 12 เดือน9,853.686,488.5034.15 %