เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน428.02
ตุลาคม280.89
พฤศจิกายน803.68
ธันวาคม736.20
มกราคม521.79
กุมภาพันธ์328.82
มีนาคม602.04
เมษายน395.13743.94
พฤษภาคม593.981,216.61
มิถุนายน373.30416.35
กรกฎาคม498.31322.17
สิงหาคม504.36297.96
รวม 6 เดือน3,099.40
รวม 12 เดือน6,698.48