เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,205.781,091.681,300.86440.91375.4863.43 %65.61 %
ตุลาคม1,205.781,091.681,433.97444.41613.94551.8363.14 %43.76 %61.52 %
พฤศจิกายน1,205.781,148.731,433.97507.09463.14740.7257.94 %59.68 %48.34 %
ธันวาคม1,148.731,148.731,433.97493.22556.4957.06 %51.56 %
มกราคม1,148.731,148.731,433.97409.61576.16796.6464.34 %49.84 %44.45 %
กุมภาพันธ์1,148.731,148.731,433.97454.38597.841,421.1060.44 %47.96 %0.90 %
มีนาคม1,205.781,091.681,433.97443.74472.98167.8563.20 %56.67 %88.30 %
เมษายน1,205.781,053.651,433.97410.12465.73594.1265.99 %55.80 %58.57 %
พฤษภาคม1,205.781,281.841,433.97604.25508.751,485.3049.89 %60.31 %-3.58 %
มิถุนายน1,148.731,281.841,433.97873.80486.131,485.3023.93 %62.08 %-3.58 %
กรกฎาคม1,148.731,281.841,433.97385.18473.081,883.0066.47 %63.09 %-31.31 %
สิงหาคม1,205.781,281.841,433.97370.01485.872,481.3069.31 %62.10 %-73.04 %
รวม 6 เดือน7,063.536,778.288,470.712,749.633,183.0561.07 %53.04 %
รวม 12 เดือน14,184.1114,050.9717,074.535,836.716,075.5958.85 %56.76 %