เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,220.741,163.69375.4869.24 %
ตุลาคม1,220.741,366.99325.0073.38 %
พฤศจิกายน1,277.791,405.02502.1760.70 %
ธันวาคม1,372.871,163.69477.6165.21 %
มกราคม1,372.871,347.98569.1158.55 %
กุมภาพันธ์1,372.87572.4758.30 %
มีนาคม1,410.90676.9552.02 %
เมษายน1,410.90489.0165.34 %
พฤษภาคม1,467.95620.4157.74 %
มิถุนายน1,372.87628.0354.25 %
กรกฎาคม1,372.87605.9855.86 %
สิงหาคม1,505.98521.9765.34 %
รวม 6 เดือน7,837.882,821.8464.00 %
รวม 12 เดือน16,379.356,364.1861.15 %