เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,016.47921.39940.41302.75336.4370.22 %64.22 %
ตุลาคม1,016.47921.391,054.50302.75277.57533.8070.22 %69.87 %49.38 %
พฤศจิกายน1,016.47940.411,054.50439.24276.46726.5356.79 %70.60 %31.10 %
ธันวาคม1,016.47902.371,054.50464.64339.53670.8454.29 %62.37 %36.38 %
มกราคม1,054.50921.391,054.50349.52356.51401.3666.85 %61.31 %61.94 %
กุมภาพันธ์1,054.50940.411,054.50417.74396.12622.0460.38 %57.88 %41.01 %
มีนาคม1,054.50940.411,054.50410.37447.51745.4061.08 %52.41 %29.31 %
เมษายน1,054.50940.411,054.50426.16344.31345.5759.59 %63.39 %67.23 %
พฤษภาคม1,073.52940.411,092.53613.35377.58339.4142.87 %59.85 %68.93 %
มิถุนายน1,073.52940.411,092.53526.22864.03808.0950.98 %8.12 %26.04 %
กรกฎาคม1,073.52940.411,092.53477.04336.43635.6655.56 %64.22 %41.82 %
สิงหาคม1,092.53940.411,092.53408.90336.43580.6462.57 %64.22 %46.85 %
รวม 6 เดือน6,174.885,547.366,212.912,276.643,291.0163.13 %47.03 %
รวม 12 เดือน12,596.9711,189.8212,692.035,138.686,745.7859.21 %46.85 %