เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน734.11
ตุลาคม734.11464.01314.1536.79 %
พฤศจิกายน734.11475.16360.4735.27 %
ธันวาคม734.11380.12393.2448.22 %
มกราคม734.11458.7837.50 %
กุมภาพันธ์734.11411.8143.90 %
มีนาคม734.11452.9938.29 %
เมษายน734.11356.3651.46 %
พฤษภาคม734.11426.0141.97 %
มิถุนายน734.11380.1248.22 %
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน4,404.66
รวม 12 เดือน