เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน507.49443.3412.64 %
ตุลาคม507.49478.275.76 %
พฤศจิกายน507.49507.76-0.05 %
ธันวาคม526.50393.1025.34 %
มกราคม545.52425.8621.94 %
กุมภาพันธ์545.52475.0012.93 %
มีนาคม507.49491.383.17 %
เมษายน507.49458.619.63 %
พฤษภาคม507.49442.2412.86 %
มิถุนายน507.49419.3017.38 %
กรกฎาคม507.49376.7225.77 %
สิงหาคม507.49393.1022.54 %
รวม 6 เดือน3,140.012,723.3213.27 %
รวม 12 เดือน6,184.955,304.6814.23 %