เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน664.46855.92835.61333.45396.9661.04 %52.49 %
ตุลาคม664.46721.51835.61338.20330.99344.0949.10 %54.13 %58.82 %
พฤศจิกายน664.46721.51835.61332.50367.35395.8349.96 %49.09 %52.63 %
ธันวาคม664.46721.51835.61262.20360.05418.4560.54 %50.10 %49.92 %
มกราคม664.46721.51835.61319.20304.00192.8751.96 %57.87 %76.92 %
กุมภาพันธ์626.43721.51835.61538.65342.00392.1314.01 %52.60 %53.07 %
มีนาคม626.43721.51835.61557.65332.50522.6210.98 %53.92 %37.46 %
เมษายน626.43721.51835.61509.77388.7118.62 %53.48 %
พฤษภาคม626.43721.51835.61431.72314.1831.08 %62.40 %
มิถุนายน626.43721.51835.61345.23461.5244.89 %44.77 %
กรกฎาคม626.43721.51835.61260.30388.27366.5558.45 %46.19 %56.13 %
สิงหาคม626.43721.51835.61344.85426.74489.8644.95 %40.85 %41.38 %
รวม 6 เดือน3,948.734,463.475,013.662,037.842,140.3254.34 %57.31 %
รวม 12 เดือน7,707.318,792.5310,027.324,683.7753.29 %