เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน9,804.219,804.219,804.97628.90546.25364.8093.59 %94.43 %96.28 %
ตุลาคม9,804.219,804.219,804.971,158.05867.91703.9588.19 %91.15 %92.82 %
พฤศจิกายน9,804.979,804.219,804.97981.35761.90670.7089.99 %92.23 %93.16 %
ธันวาคม9,813.289,804.219,804.97779.00809.40702.0592.06 %91.74 %92.84 %
มกราคม9,809.749,809.749,804.971,622.60867.91578.5583.46 %91.15 %94.10 %
กุมภาพันธ์9,804.979,804.979,804.97965.20761.90597.5590.16 %92.23 %93.91 %
มีนาคม9,804.979,804.979,804.97845.50823.65765.7091.38 %91.60 %92.19 %
เมษายน9,804.979,804.979,804.97802.75664.05480.7091.81 %93.23 %95.10 %
พฤษภาคม9,804.979,804.979,804.97873.05827.45393.3091.10 %91.56 %95.99 %
มิถุนายน9,804.979,804.979,804.971,104.85698.25539.6088.73 %92.88 %94.50 %
กรกฎาคม9,804.979,804.979,804.97760.95836.00588.0592.24 %91.47 %94.00 %
สิงหาคม9,804.979,804.979,804.97731.50688.75657.4092.54 %92.98 %93.30 %
รวม 6 เดือน58,841.3858,831.5558,829.826,135.104,615.273,617.6089.57 %92.16 %93.85 %
รวม 12 เดือน117,671.20117,661.37117,659.6411,253.709,153.427,042.3590.44 %92.22 %94.01 %