เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน617.40617.40617.40261.25220.39297.9657.69 %64.30 %51.74 %
ตุลาคม617.40617.40617.40222.30103.30246.2063.99 %83.27 %60.12 %
พฤศจิกายน617.40617.40617.40201.40248.29194.3367.38 %59.78 %68.52 %
ธันวาคม617.40617.40617.40197.60173.02231.8567.99 %71.98 %62.45 %
มกราคม617.40617.40617.40221.35279.18243.4764.15 %54.78 %60.57 %
กุมภาพันธ์617.40617.40617.40215.65232.24176.2265.07 %62.38 %71.46 %
มีนาคม617.40617.40617.40263.09173.48152.5857.39 %71.90 %75.29 %
เมษายน617.40617.40617.40211.67169.53216.0865.72 %72.54 %65.00 %
พฤษภาคม617.40617.40617.40165.30231.02123.3573.23 %62.58 %80.02 %
มิถุนายน617.40617.40617.40167.80208.81188.2172.82 %66.18 %69.52 %
กรกฎาคม617.40617.40617.40278.35226.88202.3754.92 %63.25 %67.22 %
สิงหาคม617.40617.40617.40238.45241.40211.1761.38 %60.90 %65.80 %
รวม 6 เดือน3,704.403,704.403,704.401,319.551,256.421,390.0264.38 %66.08 %62.48 %
รวม 12 เดือน7,408.807,408.807,408.802,644.212,507.542,483.7764.31 %66.15 %66.48 %