เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน803.29803.29549.88780.57939.371,184.242.83 %-16.94 %-115.36 %
ตุลาคม936.40552.38549.88495.57731.15389.2847.08 %-32.36 %29.21 %
พฤศจิกายน1,012.46552.38549.88808.17717.62322.7220.18 %-29.91 %41.31 %
ธันวาคม1,012.46609.43549.88720.10528.00397.9928.88 %13.36 %27.62 %
มกราคม1,012.46704.51530.87761.90572.63416.0824.75 %18.72 %21.62 %
กุมภาพันธ์1,012.46894.67530.87578.99575.42273.3342.81 %35.68 %48.51 %
มีนาคม1,012.46894.67530.87391.95391.95559.2561.29 %56.19 %-5.35 %
เมษายน917.38704.51511.85974.03777.80421.69-6.17 %-10.40 %17.62 %
พฤษภาคม917.38894.67511.85337.701,114.71113.9763.19 %-24.59 %77.73 %
มิถุนายน917.38628.44511.85683.64363.0025.48 %29.08 %
กรกฎาคม898.37628.44530.87683.76559.06492.4823.89 %11.04 %7.23 %
สิงหาคม879.35628.44530.87765.031,184.24495.9013.00 %-88.44 %6.59 %
รวม 6 เดือน5,789.534,116.663,261.264,145.304,064.202,983.6528.40 %1.27 %8.51 %
รวม 12 เดือน11,331.858,495.836,389.427,981.405,429.9229.57 %15.02 %