เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน842.67833.92833.921,127.83460.610.95-33.84 %44.77 %99.89 %
ตุลาคม842.67833.92833.92464.60378.88341.0144.87 %54.57 %59.11 %
พฤศจิกายน842.67833.92833.92550.52291.73247.2734.67 %65.02 %70.35 %
ธันวาคม842.67833.92833.92655.83350.17499.9822.17 %58.01 %40.05 %
มกราคม842.67833.92833.92913.78376.61226.16-8.44 %54.84 %72.88 %
กุมภาพันธ์842.67833.92833.92744.9834,140.43325.9511.59 %-3,993.97 %60.91 %
มีนาคม842.67833.92833.92969.62570.680.95-15.06 %31.57 %99.89 %
เมษายน842.67833.92833.92794.30196.29247.235.74 %76.46 %70.35 %
พฤษภาคม842.67833.92833.92683.51184.88247.2318.89 %77.83 %70.35 %
มิถุนายน842.67833.92833.92550.95506.42377.6334.62 %39.27 %54.72 %
กรกฎาคม842.67833.92833.92405.74460.44446.5051.85 %44.79 %46.46 %
สิงหาคม839.76833.92833.92500.210.95226.4040.43 %99.89 %72.85 %
รวม 6 เดือน5,056.025,003.525,003.524,457.5435,998.421,641.3111.84 %-619.46 %67.20 %
รวม 12 เดือน10,109.1310,007.0410,007.048,361.8737,918.083,187.2417.28 %-278.91 %68.15 %