เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน993.84803.68708.60537.44903.05217.2045.92 %-12.36 %69.35 %
ตุลาคม993.84803.68860.73986.53781.66653.690.74 %2.74 %24.05 %
พฤศจิกายน993.84803.68841.71845.45524.66736.7214.93 %34.72 %12.47 %
ธันวาคม993.84803.68841.711,092.48874.22356.38-9.93 %-8.78 %57.66 %
มกราคม993.84803.68879.75942.82719.33588.625.13 %10.50 %33.09 %
กุมภาพันธ์993.84803.68860.73505.95418.60456.5149.09 %47.91 %46.96 %
มีนาคม993.84803.68803.68873.61954.57430.2412.10 %-18.77 %46.47 %
เมษายน993.84803.68803.681,014.401,320.11602.24-2.07 %-64.26 %25.06 %
พฤษภาคม993.84803.68860.73911.73971.33538.298.26 %-20.86 %37.46 %
มิถุนายน993.84803.68860.73969.611,141.44555.932.44 %-42.03 %35.41 %
กรกฎาคม993.84803.68860.73934.41971.86425.315.98 %-20.93 %50.59 %
สิงหาคม993.84803.68860.73663.80977.98626.5233.21 %-21.69 %27.21 %
รวม 6 เดือน5,963.044,822.084,993.234,910.674,221.513,009.1217.65 %12.45 %39.74 %
รวม 12 เดือน11,926.089,644.1610,043.5110,278.2410,558.806,187.6513.82 %-9.48 %38.39 %