เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน576.61652.68766.7794.65267.30389.8183.59 %59.05 %49.16 %
ตุลาคม576.61652.68766.77151.03306.19260.1773.81 %53.09 %66.07 %
พฤศจิกายน576.61747.76766.77254.73397.45363.0455.82 %46.85 %52.65 %
ธันวาคม576.61747.76766.77264.43335.56286.2954.14 %55.12 %62.66 %
มกราคม576.61747.76766.77266.16347.04493.1953.84 %53.59 %35.68 %
กุมภาพันธ์576.61652.68766.77432.53288.83293.9824.99 %55.75 %61.66 %
มีนาคม652.68652.68766.77234.83270.74412.4364.02 %58.52 %46.21 %
เมษายน652.68652.68766.77289.08616.8999.6155.71 %5.48 %87.01 %
พฤษภาคม652.68652.68766.77418.85627.37258.1835.83 %3.88 %66.33 %
มิถุนายน652.68804.80766.77203.33459.09169.1968.85 %42.96 %77.94 %
กรกฎาคม652.68804.80766.77258.89289.92258.5960.33 %63.98 %66.28 %
สิงหาคม652.68652.68766.77198.27347.43332.5869.62 %46.77 %56.63 %
รวม 6 เดือน3,459.664,201.324,600.621,463.531,942.372,086.4857.70 %53.77 %54.65 %
รวม 12 เดือน7,375.748,421.649,201.243,066.804,553.823,617.0658.42 %45.93 %60.69 %