เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,143.791,143.791,143.79537.79602.60486.7452.98 %47.32 %57.44 %
ตุลาคม1,143.791,143.791,143.79631.94770.73867.1744.75 %32.62 %24.18 %
พฤศจิกายน1,143.791,143.791,143.79578.08770.58796.3249.46 %32.63 %30.38 %
ธันวาคม1,143.791,143.791,143.79642.06643.10627.9143.87 %43.77 %45.10 %
มกราคม1,143.791,143.791,143.79774.83759.93606.0432.26 %33.56 %47.01 %
กุมภาพันธ์1,143.791,143.791,143.79676.15691.16649.0940.88 %39.57 %43.25 %
มีนาคม1,143.791,143.791,143.79829.92691.16738.7327.44 %39.57 %35.41 %
เมษายน1,143.791,143.791,143.79615.02885.21601.4346.23 %22.61 %47.42 %
พฤษภาคม1,143.791,143.791,143.79643.45930.40530.3943.74 %18.66 %53.63 %
มิถุนายน1,143.791,143.791,143.79650.99654.17464.1143.09 %42.81 %59.42 %
กรกฎาคม1,143.791,143.791,143.79638.36592.43485.8244.19 %48.20 %57.53 %
สิงหาคม1,143.791,143.791,143.79547.47591.89683.5652.14 %48.25 %40.24 %
รวม 6 เดือน6,862.746,862.746,862.743,840.864,238.114,033.2744.03 %38.24 %41.23 %
รวม 12 เดือน13,725.4813,725.4813,725.487,766.078,583.377,537.3143.42 %37.46 %45.09 %