เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน716.12716.00735.15316.29361.48434.8755.83 %49.51 %40.85 %
ตุลาคม621.04677.96735.15342.75513.07564.4144.81 %24.32 %23.22 %
พฤศจิกายน640.05677.96735.15393.94550.63545.1538.45 %18.78 %25.85 %
ธันวาคม735.13677.96735.15462.79499.92512.6637.05 %26.26 %30.26 %
มกราคม735.13677.96735.15554.87568.36459.5024.52 %16.17 %37.50 %
กุมภาพันธ์735.13677.96735.15534.64455.35427.2727.27 %32.83 %41.88 %
มีนาคม735.13677.96735.15518.23566.98423.3729.50 %16.37 %42.41 %
เมษายน735.13677.96735.15507.47532.25354.8730.97 %21.49 %51.73 %
พฤษภาคม735.13658.95735.15478.12597.90343.3334.96 %9.26 %53.30 %
มิถุนายน735.13735.01735.15506.58512.73403.2631.09 %30.24 %45.15 %
กรกฎาคม735.13735.01735.15497.04424.59421.3332.39 %42.23 %42.69 %
สิงหาคม735.13735.01735.15363.57722.26422.9450.54 %1.74 %42.47 %
รวม 6 เดือน4,182.604,105.804,410.902,605.282,948.802,943.8637.71 %28.18 %33.26 %
รวม 12 เดือน8,593.388,325.708,821.805,476.286,305.515,312.9636.27 %24.26 %39.77 %