เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,366.511,347.50515.00643.46983.7252.91 %27.00 %
ตุลาคม1,347.501,366.511,994.04779.21538.72844.1142.17 %60.58 %57.67 %
พฤศจิกายน1,347.501,366.511,994.04719.52633.81983.6846.60 %53.62 %50.67 %
ธันวาคม1,347.501,366.511,994.04780.23785.50763.1042.10 %42.52 %61.73 %
มกราคม1,347.501,366.511,994.04715.43568.17565.8746.91 %58.42 %71.62 %
กุมภาพันธ์1,347.501,366.512,013.06401.94515.22323.6370.17 %62.30 %83.92 %
มีนาคม1,347.501,366.512,013.06657.65929.23626.9951.20 %32.00 %68.85 %
เมษายน1,347.501,404.542,013.06677.69924.63617.8349.71 %34.17 %69.31 %
พฤษภาคม1,347.501,404.542,298.30727.54908.89654.8146.01 %35.29 %71.51 %
มิถุนายน1,347.501,689.782,773.70552.04845.58636.4759.03 %49.96 %77.05 %
กรกฎาคม1,347.501,689.782,773.70720.48938.73777.5446.53 %44.45 %71.97 %
สิงหาคม1,347.501,708.802,773.70506.28876.98639.2762.43 %48.68 %76.95 %
รวม 6 เดือน8,199.0611,336.723,911.323,684.884,464.1155.06 %60.62 %
รวม 12 เดือน17,463.0125,982.247,753.009,108.928,417.0247.84 %67.60 %