เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสวี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน913.95856.91818.87349.03437.9959.27 %46.51 %
ตุลาคม913.95856.911,237.23305.88162.45502.9166.53 %81.04 %59.35 %
พฤศจิกายน913.95856.911,237.23227.04161.50502.9175.16 %81.15 %59.35 %
ธันวาคม913.95856.911,237.23252.95214.37448.3272.32 %74.98 %63.76 %
มกราคม913.95856.911,237.23291.30346.85458.0968.13 %59.52 %62.97 %
กุมภาพันธ์913.95856.911,237.23327.71365.52570.6964.14 %57.34 %53.87 %
มีนาคม913.95856.911,237.23313.31435.98325.4765.72 %49.12 %73.69 %
เมษายน913.95856.911,237.23348.12513.79653.1161.91 %40.04 %47.21 %
พฤษภาคม913.95856.911,237.23269.60492.48923.6470.50 %42.53 %25.35 %
มิถุนายน913.95856.911,237.23202.20424.30436.4377.88 %50.49 %64.73 %
กรกฎาคม913.95856.911,237.23261.98399.40616.9571.34 %53.39 %50.13 %
สิงหาคม913.95856.911,237.23274.14532.91634.9670.00 %37.81 %48.68 %
รวม 6 เดือน5,483.705,141.467,005.021,599.712,920.9268.89 %58.30 %
รวม 12 เดือน10,967.4010,282.9214,428.404,398.586,511.4757.22 %54.87 %