เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน228.83556.61371.4533.27 %
ตุลาคม228.83727.760.95371.4599.58 %48.96 %
พฤศจิกายน228.83651.690.95371.4599.58 %43.00 %
ธันวาคม228.83746.770.95371.4599.58 %50.26 %
มกราคม228.83651.690.95371.4599.58 %43.00 %
กุมภาพันธ์228.83727.760.95371.4599.58 %48.96 %
มีนาคม228.83746.770.95371.4599.58 %50.26 %
เมษายน228.83651.690.95371.4599.58 %43.00 %
พฤษภาคม228.83651.690.95371.4599.58 %43.00 %
มิถุนายน228.83651.690.95371.4599.58 %43.00 %
กรกฎาคม228.83746.770.95371.4599.58 %50.26 %
สิงหาคม228.83746.770.95371.4599.58 %50.26 %
รวม 6 เดือน1,372.984,062.282,228.7045.14 %
รวม 12 เดือน2,745.968,257.664,457.4046.02 %