เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน379.071,376.270.95445.6567.62 %
ตุลาคม379.071,873.75770.090.95733.89-103.15 %60.83 %
พฤศจิกายน379.07790.6380.08558.57-108.57 %
ธันวาคม379.071,376.27904.55360.11648.73-138.62 %52.86 %
มกราคม379.071,395.29842.24494.66849.33-122.18 %39.13 %
กุมภาพันธ์379.071,395.29777.39234.21535.54-105.08 %61.62 %
มีนาคม379.071,395.291.85279.79718.5199.51 %48.50 %
เมษายน379.071,395.29906.321,035.08654.30-139.09 %53.11 %
พฤษภาคม379.071,395.29418.031,367.57964.28-10.28 %30.89 %
มิถุนายน379.071,395.290.95833.00712.1499.75 %48.96 %
กรกฎาคม379.071,395.290.951,080.15424.6699.75 %69.56 %
สิงหาคม379.071,395.290.95782.68430.3599.75 %69.16 %
รวม 6 เดือน2,274.421,170.963,771.73
รวม 12 เดือน4,548.846,549.237,675.97