เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอละแม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน729.72729.72748.73438.66442.77615.1739.89 %39.32 %17.84 %
ตุลาคม767.75748.73919.88453.58491.01532.0440.92 %34.42 %42.16 %
พฤศจิกายน767.75748.73919.88482.52529.41448.1237.15 %29.29 %51.29 %
ธันวาคม767.75748.73919.88519.65497.93478.4832.32 %33.50 %47.98 %
มกราคม767.75748.73919.88546.19532.71405.1728.86 %28.85 %55.95 %
กุมภาพันธ์767.75748.73919.88469.94568.14471.1638.79 %24.12 %48.78 %
มีนาคม767.75748.73919.88562.06577.19386.7526.79 %22.91 %57.96 %
เมษายน767.75748.73919.88484.77542.29393.5436.86 %27.57 %57.22 %
พฤษภาคม767.75748.73938.89512.45617.85459.3533.25 %17.48 %51.07 %
มิถุนายน767.75748.73938.89541.45587.77406.4029.48 %21.50 %56.71 %
กรกฎาคม767.75748.73938.89448.12613.44431.5341.63 %18.07 %54.04 %
สิงหาคม767.75729.72957.91401.21731.74479.5447.74 %-0.28 %49.94 %
รวม 6 เดือน4,568.474,473.375,348.132,910.543,061.962,950.1336.29 %31.55 %44.84 %
รวม 12 เดือน9,174.978,946.7410,962.475,860.606,732.245,507.2436.12 %24.75 %49.76 %