เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน550.69588.34645.39361.13237.50251.7534.42 %59.63 %60.99 %
ตุลาคม550.69588.34645.39332.93403.07467.7039.54 %31.49 %27.53 %
พฤศจิกายน550.69588.34645.39389.61422.22509.1129.25 %28.24 %21.12 %
ธันวาคม550.69588.34645.39370.51525.89383.3532.72 %10.61 %40.60 %
มกราคม550.69588.34645.39351.99749.04543.4736.08 %-27.31 %15.79 %
กุมภาพันธ์550.69588.34645.39390.05195.70314.7129.17 %66.74 %51.24 %
มีนาคม550.69588.34645.39370.60309.79175.7332.70 %47.35 %72.77 %
เมษายน550.69645.39353.88249.8735.74 %61.28 %
พฤษภาคม550.69702.44413.35311.7624.94 %55.62 %
มิถุนายน550.69702.44344.45207.8437.45 %70.41 %
กรกฎาคม550.69702.44308.75543.47371.5943.93 %47.10 %
สิงหาคม550.69702.44332.50314.71393.7639.62 %43.94 %
รวม 6 เดือน3,304.143,530.043,872.342,196.232,533.412,470.0933.53 %28.23 %36.21 %
รวม 12 เดือน6,608.287,972.884,319.754,180.6534.63 %47.56 %