เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน878.32840.29992.410.95295.4599.89 %70.23 %
ตุลาคม878.32840.29992.410.95136.80571.3899.89 %83.72 %42.43 %
พฤศจิกายน878.32840.29992.410.95134.90424.5699.89 %83.95 %57.22 %
ธันวาคม878.32840.29992.410.95142.50320.9199.89 %83.04 %67.66 %
มกราคม878.32840.29992.410.95135.85186.6899.89 %83.83 %81.19 %
กุมภาพันธ์878.32840.29992.410.95126.00361.2099.89 %85.01 %63.60 %
มีนาคม878.32840.29992.410.95300.56243.7799.89 %64.23 %75.44 %
เมษายน878.32840.29992.410.95492.42244.5999.89 %41.40 %75.35 %
พฤษภาคม878.32840.29992.410.95331.409.7699.89 %60.56 %99.02 %
มิถุนายน878.32916.35973.400.95896.52149.0599.89 %2.16 %84.69 %
กรกฎาคม878.32916.35973.400.95839.771,046.4299.89 %8.36 %-7.50 %
สิงหาคม878.30916.35973.400.95591.05584.5299.89 %35.50 %39.95 %
รวม 6 เดือน5,269.925,041.745,954.46677.002,160.1986.57 %63.72 %
รวม 12 เดือน10,539.8210,311.6611,851.894,128.734,438.3059.96 %62.55 %