เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน478.09478.09478.09126.00217.16146.7173.65 %54.58 %69.31 %
ตุลาคม478.09478.09478.09144.89245.91109.3169.69 %48.56 %77.14 %
พฤศจิกายน478.09440.06478.09179.71187.13178.4062.41 %57.48 %62.68 %
ธันวาคม478.09440.06478.09172.15115.35171.8063.99 %73.79 %64.07 %
มกราคม478.09440.06478.09168.59181.33107.9964.74 %58.80 %77.41 %
กุมภาพันธ์478.09440.06478.09171.06173.2899.5064.22 %60.62 %79.19 %
มีนาคม478.09459.07478.09162.01190.97248.9266.11 %58.40 %47.93 %
เมษายน478.09459.07478.09118.23185.7259.9175.27 %59.54 %87.47 %
พฤษภาคม478.09459.07478.09110.96178.7061.9676.79 %61.07 %87.04 %
มิถุนายน478.09459.07478.09118.68128.03126.7475.18 %72.11 %73.49 %
กรกฎาคม478.09459.07478.09181.5159.210.9562.03 %87.10 %99.80 %
สิงหาคม478.09459.07478.09123.72190.3460.6574.12 %58.54 %87.31 %
รวม 6 เดือน2,868.542,716.422,868.54962.401,120.15813.7066.45 %58.76 %71.63 %
รวม 12 เดือน5,737.085,470.845,737.081,777.512,053.141,372.8369.02 %62.47 %76.07 %