เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน699.82699.82604.74120.1987.65145.8182.83 %87.48 %75.89 %
ตุลาคม699.82699.82604.74106.0457.0464.3184.85 %91.85 %89.37 %
พฤศจิกายน699.82699.82604.74185.9347.0452.0973.43 %93.28 %91.39 %
ธันวาคม699.82699.82604.74164.2347.03168.7476.53 %93.28 %72.10 %
มกราคม699.82699.82604.74105.0765.26106.3984.99 %90.68 %82.41 %
กุมภาพันธ์699.82699.82604.74115.6932.4362.6083.47 %95.37 %89.65 %
มีนาคม699.82699.82604.74131.8060.75169.7181.17 %91.32 %71.94 %
เมษายน699.82699.82604.74139.5564.3449.7080.06 %90.81 %91.78 %
พฤษภาคม699.82699.82604.74156.2359.81108.2777.68 %91.45 %82.10 %
มิถุนายน699.82699.82604.7489.47171.3757.4787.22 %75.51 %90.50 %
กรกฎาคม699.82699.82604.74104.2862.6148.2085.10 %91.05 %92.03 %
สิงหาคม699.82699.82604.740.95188.5354.2299.86 %73.06 %91.03 %
รวม 6 เดือน4,198.924,198.923,628.44797.15336.45599.9381.02 %91.99 %83.47 %
รวม 12 เดือน8,397.848,397.847,256.881,419.44943.871,087.4983.10 %88.76 %85.01 %