เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน667.23686.25705.27756.49655.12522.50-13.38 %4.54 %25.91 %
ตุลาคม667.23686.25705.27331.55655.12285.2050.31 %4.54 %59.56 %
พฤศจิกายน667.23686.25705.27690.65465.90256.92-3.51 %32.11 %63.57 %
ธันวาคม667.23686.25705.27581.40500.57253.5512.86 %27.06 %64.05 %
มกราคม667.23686.25705.27761.31475.00142.50-14.10 %30.78 %79.79 %
กุมภาพันธ์667.23686.25705.27528.20311.10349.3620.84 %54.67 %50.46 %
มีนาคม667.23686.25686.25622.25383.80456.006.74 %44.07 %33.55 %
เมษายน667.23686.25686.25570.00137.75404.7014.57 %79.93 %41.03 %
พฤษภาคม667.23686.25686.25617.50142.50256.507.45 %79.23 %62.62 %
มิถุนายน667.23686.25686.25425.60278.20473.1036.21 %59.46 %31.06 %
กรกฎาคม667.23686.25686.25392.63279.17399.0041.15 %59.32 %41.86 %
สิงหาคม667.231,265.023,097.33399.38551.00551.4840.14 %56.44 %82.19 %
รวม 6 เดือน4,003.384,117.504,231.623,649.613,062.811,810.038.84 %25.61 %57.23 %
รวม 12 เดือน8,006.768,813.7710,760.206,676.974,835.224,350.8116.61 %45.14 %59.57 %