เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน953.49953.49953.490.90730.93159.4099.91 %23.34 %83.28 %
ตุลาคม953.49953.49953.49327.72170.64418.5465.63 %82.10 %56.10 %
พฤศจิกายน953.49953.49953.49267.93338.01444.3171.90 %64.55 %53.40 %
ธันวาคม953.49953.49953.49767.21271.91203.1619.54 %71.48 %78.69 %
มกราคม953.49953.49953.49686.10245.15165.7728.04 %74.29 %82.61 %
กุมภาพันธ์953.49953.49953.49683.17255.27220.3728.35 %73.23 %76.89 %
มีนาคม953.49953.49953.49549.08434.05494.5942.41 %54.48 %48.13 %
เมษายน953.49953.49953.49248.2851.76293.6173.96 %94.57 %69.21 %
พฤษภาคม953.49953.49953.49577.54253.59413.5639.43 %73.40 %56.63 %
มิถุนายน953.49953.49953.49692.34487.63495.4327.39 %48.86 %48.04 %
กรกฎาคม953.49953.49953.49654.83393.54174.4731.32 %58.73 %81.70 %
สิงหาคม953.49953.49953.49798.95306.30113.5116.21 %67.88 %88.10 %
รวม 6 เดือน5,720.945,720.945,720.942,733.032,011.911,611.5552.23 %64.83 %71.83 %
รวม 12 เดือน11,441.8811,441.8811,441.886,254.063,938.773,596.7245.34 %65.58 %68.57 %