เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน850.321,113.15610.001,546.00593.45718.30-81.81 %46.69 %-17.75 %
ตุลาคม853.311,113.15610.001,253.90639.95467.90-46.95 %42.51 %23.30 %
พฤศจิกายน1,098.221,116.14639.87377.43855.00765.2565.63 %23.40 %-19.59 %
ธันวาคม1,098.201,116.12639.871,215.95676.85811.92-10.72 %39.36 %-26.89 %
มกราคม1,098.201,119.11639.87975.65822.30937.3511.16 %26.52 %-46.49 %
กุมภาพันธ์1,098.201,119.11639.871,032.83466.15358.755.95 %58.35 %43.93 %
มีนาคม1,098.201,113.14639.87905.15718.30955.2617.58 %35.47 %-49.29 %
เมษายน1,122.101,113.14639.871,506.80360.55567.95-34.28 %67.61 %11.24 %
พฤษภาคม1,116.121,262.47639.871,044.75254.651,058.256.39 %79.83 %-65.39 %
มิถุนายน1,116.121,080.28639.87568.25536.40612.6549.09 %50.35 %4.25 %
กรกฎาคม1,116.121,137.03275.50730.14512.18845.5534.58 %54.95 %-206.91 %
สิงหาคม1,116.121,137.03275.50911.43812.85535.8118.34 %28.51 %-94.48 %
รวม 6 เดือน6,096.456,696.783,779.486,401.764,053.704,059.47-5.01 %39.47 %-7.41 %
รวม 12 เดือน12,781.2313,539.876,889.9612,068.287,248.638,634.945.58 %46.46 %-25.33 %