เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน975.431,014.26996.341,045.001,140.00950.00-7.13 %-12.40 %4.65 %
ตุลาคม975.431,014.26996.34950.001,425.00950.002.61 %-40.50 %4.65 %
พฤศจิกายน975.43996.34996.34902.501,900.00950.007.48 %-90.70 %4.65 %
ธันวาคม975.43996.34996.34950.001,710.00950.002.61 %-71.63 %4.65 %
มกราคม975.43996.34996.341,741.351,330.00950.00-78.52 %-33.49 %4.65 %
กุมภาพันธ์975.43996.34996.341,408.851,187.501,045.00-44.43 %-19.19 %-4.88 %
มีนาคม975.43996.34996.341,396.691,235.001,045.00-43.19 %-23.95 %-4.88 %
เมษายน1,014.26996.34996.341,111.121,045.00950.00-9.55 %-4.88 %4.65 %
พฤษภาคม1,014.26996.34996.34961.40902.50950.005.21 %9.42 %4.65 %
มิถุนายน1,014.26996.34996.34902.50931.00950.0011.02 %6.56 %4.65 %
กรกฎาคม1,014.26996.34996.341,140.00950.00950.00-12.40 %4.65 %4.65 %
สิงหาคม1,014.26996.34996.341,045.00950.00950.00-3.03 %4.65 %4.65 %
รวม 6 เดือน5,852.586,013.885,978.046,997.708,692.505,795.00-19.57 %-44.54 %3.06 %
รวม 12 เดือน11,899.3111,991.9211,956.0813,554.4114,706.0011,590.00-13.91 %-22.63 %3.06 %