เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,174.501,231.541,250.56141.0882.2947.9287.99 %93.32 %96.17 %
ตุลาคม1,174.501,231.541,269.58101.65110.93179.0791.35 %90.99 %85.90 %
พฤศจิกายน1,193.511,231.541,269.58103.1920.15338.7791.35 %98.36 %73.32 %
ธันวาคม1,212.531,231.541,269.5836.3919.5478.4697.00 %98.41 %93.82 %
มกราคม1,250.561,231.541,269.58122.4769.05270.9290.21 %94.39 %78.66 %
กุมภาพันธ์1,269.581,250.561,269.5837.2254.6975.7797.07 %95.63 %94.03 %
มีนาคม1,269.581,250.561,250.5687.5822.3895.3193.10 %98.21 %92.38 %
เมษายน1,269.581,231.541,250.5634.27168.7177.9097.30 %86.30 %93.77 %
พฤษภาคม1,269.581,231.541,250.5616.83163.81136.6998.67 %86.70 %89.07 %
มิถุนายน1,250.561,269.581,250.5687.6563.3935.2192.99 %95.01 %97.18 %
กรกฎาคม1,269.581,269.581,250.5671.4562.2617.8894.37 %95.10 %98.57 %
สิงหาคม1,269.581,269.581,250.5647.9220.9117.8896.23 %98.35 %98.57 %
รวม 6 เดือน7,275.187,408.267,598.46541.99356.65990.9192.55 %95.19 %86.96 %
รวม 12 เดือน14,873.6414,930.6415,101.82887.69858.121,371.7794.03 %94.25 %90.92 %