เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,541.311,541.311,541.311,804.003,151.751,574.39-17.04 %-104.48 %-2.15 %
ตุลาคม1,541.311,541.311,541.311,174.24817.07755.7023.82 %46.99 %50.97 %
พฤศจิกายน1,541.311,541.311,541.311,885.251,080.603,903.02-22.32 %29.89 %-153.23 %
ธันวาคม1,541.311,541.311,541.311,511.861,228.901,341.171.91 %20.27 %12.98 %
มกราคม1,541.311,541.311,541.311,846.081,593.10213.96-19.77 %-3.36 %86.12 %
กุมภาพันธ์1,541.311,541.311,541.311,901.551,357.601,137.03-23.37 %11.92 %26.23 %
มีนาคม1,541.311,541.311,541.311,618.88911.301,612.97-5.03 %40.87 %-4.65 %
เมษายน1,541.311,541.311,541.311,252.2029.94566.2418.76 %98.06 %63.26 %
พฤษภาคม1,541.311,541.311,541.311,658.0077.1960.80-7.57 %94.99 %96.06 %
มิถุนายน1,541.311,541.311,541.311,424.79270.0089.997.56 %82.48 %94.16 %
กรกฎาคม1,541.311,541.311,541.311,430.711,489.62264.637.18 %3.35 %82.83 %
สิงหาคม1,541.311,541.311,541.311,826.852,028.83147.14-18.53 %-31.63 %90.45 %
รวม 6 เดือน9,247.869,247.869,247.8610,122.989,229.028,925.28-9.46 %0.20 %3.49 %
รวม 12 เดือน18,495.7218,495.7218,495.7219,334.4114,035.9111,667.05-4.53 %24.11 %36.92 %