เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน915.46915.46915.46148.13209.32161.9883.82 %77.13 %82.31 %
ตุลาคม915.46915.46915.46209.31209.32221.1677.14 %77.13 %75.84 %
พฤศจิกายน915.46915.46915.46328.47218.36114.0064.12 %76.15 %87.55 %
ธันวาคม915.46915.46915.46225.43225.43199.5075.38 %75.38 %78.21 %
มกราคม915.46915.46915.46193.22289.0896.6178.89 %68.42 %89.45 %
กุมภาพันธ์915.46915.46915.46225.43402.54198.9275.38 %56.03 %78.27 %
มีนาคม915.46915.46915.46225.43355.85354.2475.38 %61.13 %61.31 %
เมษายน934.47915.46915.46225.4363.1295.8775.88 %93.11 %89.53 %
พฤษภาคม934.47915.46915.46289.8397.57128.8168.98 %89.34 %85.93 %
มิถุนายน934.47915.46915.46161.0264.41177.1282.77 %92.96 %80.65 %
กรกฎาคม934.47915.46915.46161.0264.4170.8582.77 %92.96 %92.26 %
สิงหาคม934.47915.46915.4696.6198.28180.4089.66 %89.26 %80.29 %
รวม 6 เดือน5,492.765,492.765,492.761,329.991,554.05992.1775.79 %71.71 %81.94 %
รวม 12 เดือน11,080.5710,985.5210,985.522,489.302,297.691,999.4677.53 %79.08 %81.80 %