เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
ตุลาคม249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
พฤศจิกายน249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
ธันวาคม249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
มกราคม249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
กุมภาพันธ์249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
มีนาคม249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
เมษายน249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
พฤษภาคม249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
มิถุนายน249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
กรกฎาคม249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
สิงหาคม249.20249.20249.202.852.852.8598.86 %98.86 %98.86 %
รวม 6 เดือน1,495.201,495.201,495.2017.1017.1017.1098.86 %98.86 %98.86 %
รวม 12 เดือน2,990.402,990.402,990.4034.2034.2034.2098.86 %98.86 %98.86 %