เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน362.85381.87381.8782.65111.1595.0077.22 %70.89 %75.12 %
ตุลาคม362.85381.87381.87210.90159.60194.7541.88 %58.21 %49.00 %
พฤศจิกายน362.85381.87381.87176.70227.05123.5051.30 %40.54 %67.66 %
ธันวาคม362.85381.87381.8799.75209.00125.4072.51 %45.27 %67.16 %
มกราคม343.84381.87381.87137.75137.75233.7059.94 %63.93 %38.80 %
กุมภาพันธ์362.85381.87381.8772.20163.40173.8580.10 %57.21 %54.47 %
มีนาคม362.85381.87381.8787.40158.65288.8075.91 %58.45 %24.37 %
เมษายน362.85381.87381.87113.0599.75131.1068.84 %73.88 %65.67 %
พฤษภาคม362.85381.87381.87131.10168.15125.4063.87 %55.97 %67.16 %
มิถุนายน362.85381.87381.87145.3595.00188.1059.94 %75.12 %50.74 %
กรกฎาคม362.85381.87381.8797.8595.00125.4073.03 %75.12 %67.16 %
สิงหาคม362.85381.87381.87234.6595.00125.4035.33 %75.12 %67.16 %
รวม 6 เดือน2,158.092,291.222,291.22779.951,007.95946.2063.86 %56.01 %58.70 %
รวม 12 เดือน4,335.194,582.444,582.441,589.351,719.501,930.4063.34 %62.48 %57.87 %