เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน428.36453.95459.06245.10298.30143.4542.78 %34.29 %68.75 %
ตุลาคม444.40442.48471.91397.10253.65309.7010.64 %42.68 %34.37 %
พฤศจิกายน445.59449.02476.18275.50237.50188.1038.17 %47.11 %60.50 %
ธันวาคม427.79446.60476.29289.75354.35248.9032.27 %20.66 %47.74 %
มกราคม436.60484.40477.27346.75402.80189.0520.58 %16.85 %60.39 %
กุมภาพันธ์412.26463.10468.54282.15371.45247.9531.56 %19.79 %47.08 %
มีนาคม410.09467.64497.72288.80307.80378.1029.58 %34.18 %24.03 %
เมษายน407.52470.06451.27309.70369.55130.1524.00 %21.38 %71.16 %
พฤษภาคม411.09471.87463.06236.55349.60254.6042.46 %25.91 %45.02 %
มิถุนายน417.17446.20467.96274.55366.70292.6034.19 %17.82 %37.47 %
กรกฎาคม434.91442.96462.46221.35184.30271.7049.10 %58.39 %41.25 %
สิงหาคม460.04451.12471.06351.50246.05249.8523.59 %45.46 %46.96 %
รวม 6 เดือน2,595.002,739.552,829.251,836.351,918.051,327.1529.24 %29.99 %53.09 %
รวม 12 เดือน5,135.825,489.405,642.783,518.803,742.052,904.1531.49 %31.83 %48.53 %